Bilimsel Program

14 Haziran 2019, Cuma

09:00 - 10:30 İnfertil Hastaya Yaklaşım
Oturum Başkanları: Hulusi Bülent Zeyneloğlu, Volkan Kurtaran
09:00 - 09:45 İnfertil çiftin değerlendirilmesi
Tayfun Bağış
09:45 - 10:30 ÜYTE için hasta seçimi
Erhan Şimşek
10:30 - 10:45 Kahve Arası
10:45 - 12:00 İnfertil Kadında Minimal İnvazif İşlemlerde Yenilikler
Oturum Başkanları: Yaprak Üstün, Berk Bildacı
10:45 - 11:00 Üreme çağında laparoskopik sakrohisteropeksi
Ömer Lütfi Tapısız
11:00 - 11:15 Laparoskopik servikal serklaj
Göğşen Önalan
11:15 - 11:30 Ofis histeroskopisinde yenilikler
Nafiye Karakaş Yılmaz
11:30 - 11:45 Günümüzde hangi HSG anormalliklerinde laparoskopi uygulanmalı?
Tuğba Ensari
11:45 - 12:00 Hyfosy ve tubal kateterizayon
Eser Çolak
12:00 - 12:45  Uydu Sempozyumu - ITF İlaç
Oturum Başkanı: Hulusi Bülent Zeyneloğlu
  PKOS’ta insülin direnci ve inozitollerin tedavideki yeri
Cavidan Gülerman
12:45 - 13:30 Ögle Yemeği
13:15 - 14:45 ÜTCD IVF Okulu / 1.Oturum
Oturum Başkanları: Serdar Dilbaz, Hüseyin Görkemli
13:15 - 13:30

İnfertilite uygulamalarında kombine oral kontraseptiflerin yeri
Yusuf Aytaç Tohma

13:30 - 13:45

IVF stimulasyon protokolleri
Batuhan Özmen

13:45 - 14:00 Opu Et standart uygulaması
Gamze Sinem Çağlar
14:00 - 14:15

Luteal faz desteği
Nuray Bozkurt

14:15 - 14:30 OHSS önlenmesi
Temel Ceyhan
14:30 - 14:45 Erkek infertilitesinin genetik ve moleküler testlerle güncel yönetimi?
Kaan Aydos
14:45 - 15:00 Kahve Arası
15:00 - 16:15 ÜTCD IVF Okulu / 2.Oturum
Oturum Başkanları: Özlem Moraloğlu Tekin, Hüseyin Akıllı
15:00 - 15:15 Tekrarlayan implantasyon başarısızlıkları
Recai Pabuçcu
15:15 - 15:30 IVF’te ovulasyon tetikleme farklılıkları
Ahmet Erdem
15:30 - 15:45 IVF’te prematüre progesteron yükselmesi ve yönetimi
Mesut Öktem
15:45 - 16:00 Luteal stimulasyon-Random stimulasyon
Bülent Berker
16:00 - 16:15 Polikistik over sendromunda, IVF’te karşılaşılan zorluklar
Cihangir Mutlu Ercan
16:15 - 16:30 Kahve Arası
16:30 - 17:00 Frozen versus fresh single blastocyst transfer in ovulatory women: A multicentre,randomised controlled trial
Oturum Başkanı / Sunan: Yusuf Aytaç Tohma
16:30 - 16:45 Hepsi taze mi?
Emre Pabuçcu
16:45 - 17:00 Hepsi donmuş mu?
Kemal Özgür
17:00 – 18:15 İnfertilitede Adjuvant Tedavinin Yeri
Oturum Başkanları: Mehmet Erdem, Pınar Çağlar Aytaç
17:00 - 17:15 Ovaryen ototransplantasyon teknikleri
Murat Sönmezer
17:15 - 17:30 İmmünoloji
Uğur Muşabak
17:30 - 17:45 Ovaryen juveasyon
Yiğit Çakıroğlu
17:45 - 18:00 İVF tedavisinde istmoselin olumsuz etkileri yönetimi
Bülent Tıraş
18:00 - 18:15 İnce endometrium, ne yapılabilir ?
Esra Bulgan Kılıçdağ

15 Haziran 2019, Cumartesi

09:00 - 10:40 Endometriozis
Oturum Başkanları: Şadıman Kıykaç Altınbaş, Hasan Onur Topçu
09:00 - 09:20 Endometriozise bağlı infertilitede IUI işe yarıyor mu ?
Hale Göksever Çelik
09:20 - 09:40 Ovarian endometriozis kısırlık sebebi midir?
Banu Kumbak Aygün
09:40 - 10:00 İleri evre endometrioziste yardımcı üreme teknikleri işe yarıyor mu?
Engin Oral
10:00 - 10:20 Adenomyozis ve infertilite ikilemi
Ümit İnceboz
10:20 - 10:40 İnfertil hastada endometriozis cerrahisi nasıl olmalı
Ercan Baştu
10:40 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:15 Embriyoloji
Oturum Başkanları: Ruşen Aytaç, İnci Kahyaoğlu
11:00 - 11:15

ÜYTE laboratuvarında otokontrol: Anahtar performans belirteçleri
Ayça Işık

11:15 - 11:30 Embriyo biyopsi tekniğinin preimplantasyon genetik test sonuçlarına etkisi
Evrim Ünsal
11:30 - 11:45 Yuvarlak spermatid enjeksiyonunda (ROSI) geçmişten geleceğe yolculuk
Halil Ruso
11:45 - 12:00 D3-4-5 embriyolarında vitrifikasyon ve embriyo transferi sonuçlarının karşılaştırılması
Cem Korkmaz
12:00 - 12:15 Non-azoospermik hastalarda testiküler sperm tercih edelim mi?
Sinan Özkavukcu
12:15 - 12:45

Uydu Sempozyumu - Merck İlaç
Oturum Başkanı: Hulusi Bülent Zeyneloğlu 

Doz-Oosit Sayısı-Euploid Embriyo Sayısı: Nasıl yönetelim?
Engin Oral

12:45 - 13:30 Öğle yemeği
13:30 - 14:45 IVF Hastalarında Predispozan ve Prognostik Faktörler
Oturum Başkanları: Onur Karabacak, Hüsnü Çelik
13:30 - 13:45 Endometriozis kanser ilişkisi
Ali Ayhan
13:45 - 14:00 HPV infertilite ilişkisi
Esra Kuşçu
14:00 - 14:15 Vajinal, endometrial mikrobiota ve infertilite ilişkisi
Bülent Haydardedeoğlu
14:15 - 14:30 Klinisyen için laboratuvar kalite kontrolü
Kubilay Vicdan
14:30 - 14:45 IVF gebelikleri nasıl takip edilmeli
Sertaç Esin
14:45 - 16:00 Üreme Genetiğine Güncel Yaklaşımlar
Oturum Başkanları: Özlem Evliyaoğlu, Muhterem Bahçe
14:45 - 15.00 PGT-A taramalarında güncel NGS platformları ve mozaik embriyo transfer algoritmaları
Volkan Baltacı
15:00 - 15:15 HLA uyumlu kardeş amaçlı PGT uygulamaları
Feride İffet Şahin
15:15 - 15:30 Prekonsepsiyonel tarama programları ve ülkemizdeki güncel durum
Esma Sarıkaya
15:30 - 15:45 Erkek ve kadın infertilitesinde yeni nesil genetik monitorizasyon
Süleyman Aktuna
15:45 - 16.00 Tek gen hastalıklarına yönelik PGT uygulamalarında anöploidi taramasının önemi
Merve Polat
16:00 - 16:15 Kahve Arası
16:15 - 17:30 IVF Tekrarlayan Tüp Bebek Başarısızlığı
Oturum Başkanları: Göğşen Önalan, Ufuk Ceran
16:15 - 16:30 Oosit faktörü
Berna Dilbaz
16:30 - 16:45 Sperm faktörü
Ahmet Hakan Haliloğlu
16:45 - 17:00 Endometrium faktörü
Tayfun Çok
17.00 - 17:15 Mozaik embriyoları transfer edelim mi? Klinisyen gözüyle
Beril Yüksel
17:15 - 17:30 Myom ve hidrosalpenks varlığında IVF yapılabilir mi?
İsmail Güler